Air sneaker 5 07 lederen 9 Nike blauw Force 67gfvyYb
Db1482dames8 Adidas WitGrijs Element Race E Witgrijs kXiTwPuOZ
De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Desirée Curfs: ‘Geen officiële klacht’

Stroomopwaarts van ONS: Vlaardingen, Schiedam & Maassluis

Ze oogt minder spontaan en zorgeloos als anders. Desirée Curfs (directeur van Stroomopwaarts) wrijft (wringt haast) in haar handen als we haar vragen naar de kritiek die ONS.Vlaardingen via een collega-krant haar richting heeft afgevuurd.

Zoals bekend stelt ONS.Vlaardingen momenteel een zwartboek op. Nee, het is geen film van Paul Verhoeven en van Carice van Houten en ook van Halina Reijn helaas geen enkel spoor. Dat maakt de zaak direct minder leuk.

Stroomopwaarts wordt miljoenenverlies verweten en ook stromen medewerkers onvoldoende door naar een vaste job. Daarbij worden privacygevoelige gegevens gelekt en is er sprake van een aanhoudende klachtenstroom. ONS.Vlaardingen pleit voor algehele reorganisatie. Met andere woorden: de bezem erdoor.

Desirée Curfs vindt de politieke benadering ongepast. ‘Wat brengt het, een artikel enkel met algemeenheden?’ Ze staat open voor politieke vragen: ‘Het is tenslotte mijn baas.’ In het kort luidt haar stelling dat waar gehakt wordt spaanders vallen: ‘Dat je die opveegt is logisch.’

Curfs zegt van officiële zijde geen klacht te hebben ontvangen: ‘Er zijn geen signalen. Niet van het Rijk, de Provincie, vanuit een benchmark of de ombudsman. Daarbij is 100% tevredenheid van een utopische gedachte. Dat geldt voor elk bedrijf. Overal heb je individuen (Lees: medewerkers) die een klacht hebben.’

Blij is zij met regelmatige politieke belangstelling: ‘Dat moet ook. Elke club is welkom voor uitleg en een rondleiding.’ Vrees heeft Curfs, als ieder mens, voor de toekomst: ‘Je bent altijd alert op menselijke verwachtingen, die je niet waar kunt maken. Komt er iemand met schulden, dan zijn die niet een-twee-drie met de zwier van een Hans Klok direct opgelost. Stroomopwaarts is er niet om én kan ook niet de armoede oplossen. Wij kunnen slechts verzachten. Armoede oplossen vraagt integrale grotere oplossingen..’

De directeur verwacht van ONS.Vlaardingen geen ongenuanceerde aanval. ‘Inhoudelijke kritiek kun je bespreken en indien onterecht pareren. Deze journalistieke attack mist logica en precisie.

Verder legt ze uit niet op persoonlijke casussen, zoals aangedragen door ONS.Vlaardingen, in te mogen gaan: ‘Van privacy gevoeligheid gesproken.’

Het artikel in het AD doet haar zeer. Ze zegt het niet met zoveel woorden, maar we lezen het in haar ogen: ‘Ze beseffen niet wat zo’n verhaal met de mensen op de werkvloer doet. En wat te denken van onze klanten en ondernemers. Die krijgen misschien iets van: “Wat een rommel is het daar. Ik betrek mijn personeel wel elders.” Ik vraag me af wat ONS.Vlaardingen hiermee bereiken wil.’

Desirée Curfs is de laatste die haar handen in totale onschuld wast. Natuurlijk kunnen zaken beter. Toch wijst ze op toegenomen bewind-voeringkosten, de overheveling van landelijk naar lokaal beleid met stevige bezuinigingen en de organisatorische problemen die dit niet alleen bij Stroomopwaarts met zich meebrengt: decentralisatie heeft tijd nodig. En tijd is geld. ‘Uiteraard zijn er ook bij Stroomopwaarts verbeterpunten. Maar we doen het zeker niet slecht blijkt uit landelijke vergelijkingen. En dat de omzet achter bleef en de landelijke bezuiniging te stevig, was vlak voor de fusie al bekend..’

Wat Stroomopwaarts nodig heeft is een politiek (landelijk) duwtje in de rug. Veranderingen zijn niet langer dodelijk en Desirée Curfs c.s. hebben ruggengraad genoeg om (voorlopig) door alle weerstand heen te breken.

ONS.Vlaardingen, SP en CU/SGP doen er goed aan Stroomopwaarts stap-voor-stap te doorvorsen en tot een gedegen plan te komen. Met mensen ontslaan en de deur dicht te doen … daar help je niemand mee.

Als we tot slot wat foto’s maken langs het spoor valt een parallel lopende gedachte spontaan in als iemand zegt: “Je kunt best op de rails gaan staan, jezelf erop vastbinden desnoods. Want rijden doet ‘ie niet, de trein.’
   Maar dat de metro, want dat wordt het, er komt en op termijn best zal functioneren … dat is een voldongen feit. Ondanks alle budgettaire en andere overschrijdingen.

Zwartboek ONS.Vlaardingen
Sillian Boot Black Fashion Clarks Dames Tana Synt 0yvNwOm8nP Uit de reactie van Josette Hoogewoning, raadslid van ONS.Vlaardingen en initiatiefneemster van het zwartboek, tekenen we andere uitkomsten op. Josette heeft in het recente verleden stagegelopen bij de Sociale Werkvoorziening (SW) en heeft ook uit eigen ervaring ondervonden hoe men bij re-integratiebureau Baanbrekend cliënten bejegend, wat regelmatig uitmondt in een regelrechte schoffering.

Het idee achter het zogeheten zwartboek is daarom geboren uit persoonlijke bevlogenheid van Josette om sociaal onrecht aan de kaak te stellen bij Stroomopwaarts. Er is natuurlijk sprake van een bepaalde machtsverhouding tussen consulenten en begeleiders enerzijds en cliënten anderzijds en daar kunnen sommigen wat minder goed mee uit de voeten dan anderen, die wel netjes hun taken uitvoeren binnen de zogeheten wettelijke kaders.

Er zijn binnen korte tijd al zo'n 30 klachten binnengekomen, zowel via cliënten van SW als de uitkeringsinstantie. ‘Daar zijn de klachten, geuit via Facebook niet bij opgeteld,’ aldus Josette Hoogewoning.

‘Het leeuwendeel van de klachten heeft te maken met bejegening van cliënten.’ Als voorbeeld geeft Josette: ‘Schreeuwen en intimideren van begeleiders/pedagogen naar cliënten van SW, die toch behoren bij een nogal kwetsbare groep geeft geen pas. Er heerst een angstcultuur bij Stroomopwaarts, zowel bij SW als onder de ambtenaren.’

Er is nog geen sluitingstermijn vastgesteld waarop men klachten kan indienen voor het zwartboek. Josette geeft aan dat na sluiting het zwartboek niet openbaar zal worden gemaakt, maar zal worden overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Bart de Leede (GroenLinks) en aan Desirée Curfs.

Overigens is bij De Vlaardinger bekend dat klachten zijn ingediend bij de ombudsman. Waarvan akte.

Ik zie ze overal rijden, ik zie ze overal staan maar wat ze nou werkelijk doen is mij nog steeds een groot vraagteken. Ondertussen zie ik Vlaardingen Stroomafwaarts gaan!

Door: Mevr Inge vd Meer Op:

En ik ziet Vlaardingen al jaren als een stad waar het ophalen van afval nog steeds niet goed van de grond komt.....afvalbakken bijvoorbeeld horen tijdig ,en zeker voor het weekeind of evenement geleegd te zijn.en vogels horen het door goedwillende Vlaardingers er niet weer uitgeplukt te kunnen worden...Wij Vlaardingers zijn daardoor [ helaas ] mede verantwoordelijk voor de vervuiling van de oceanen....

Door: Winkel Taille Luipaardprint Hoge Wanelo On Shorts QsrhtdFred Trooster Op:

Sillian Boot Black Fashion Clarks Dames Tana Synt 0yvNwOm8nP

Wel een goed stuk van Curfs, alleen ik ben heel bang dat zij nog niet 1% weet wat er allemaal op stroomopwaarts is gebeurd en nog steeds gebeurd om dat vele werkleiders dit nog steeds achter houden en als je als Cliënt hier met bewijzen komt dan word er niets mee gedaan , aanklachten dat Job coach gewoon lopen te liegen en alles verdraaien tijdens functie gesprekken alles om het maar uit te stellen , en alles om hun eigen hagje te redden , ik heb hier al 23 jaar aan bewijs liggen dat het nooit goed is gegaan ..bij zo wel TBV als Stroomopwaarts

9 van de 10 mensen zijn gewoon bang om hun mond open te doen en als je wel wat zegt dan sta je op non actief , of zo als in mijn geval je ziet ze maanden / jaren niet meer in de hoop dat je alles vergeten ben, als je aangeeft dat je getraumatiseerd ben door 23 jaar problemen met het WSW bedrijf dit ook erkent , en de PZ schrijft alleen maar van Frustratie , ( dus een uitslag van een psycholoog word gewoon genegeerd en Van het WSW bedrijf weten het wel beter

terwijl ik door de ARBO al met een burn out ben weggestuurd in 2000 mocht er nooit meer werken omdat hun niets konden doen voor me en mij negatief weg aan het zetten waren .... waar ik nu nog steeds hinder van heb , beloftes maken schuld dus ik wacht nog steeds wanneer mijn Loon van B naar E gaat zo als belooft is ... dit graag met terug werkende kracht vanaf 1995 want volgens de arts en tijdelijke directie had ik nooit aangenomen mogen worden bij de WSW bedrijf , maar wat doe ik dan nog steeds daar zo tegen een B loon (LBO terwijl ze al 2 jaar voor dat ik in dienst kwam wisten dat ik MBO 2 niveau had ( en alleen daar kwam omdat school negatief was en dus verder geen handicap had .... dit heb ik ook zwart op wit vanaf 1993 maar je word al 23 weggezet als probleem geval en iemand met een handicap ..

WSW wij Slopen Werknemers

alle bewijzen heb ik hier van 23 jaar nog liggen maar er word nooit naar de klachten gekeken want je bent als WSWer gewoon altijd een lastpost .... en dan raar vinden dat mensen getraumatiseerd raken ( maar nog steeds door gaan met werken omdat ze zich niet ziek durven melden door het verleden en bang zijn dat het weer tegen hun gebruikt word elke dag met angst naar je werk gaan 20 jaar lang

maar volgens Curfs.is het allemaal goed .... ach ik heb bij K de J al meerdere malen aan gegeven haar te willen spreken maar dat mag niet omdat ik oude dingen uit de sloot wil halen maar hij vergeet zelf dat hij ook altijd onjuist is met de dingen die ik vraag en daar word nooit antwoord op gegeven ... om even maar een 10% te zeggen wat er allemaal gaan de is bij Stroomopwaarts Ik was toen 10% afgekeurd nu nog maar voor 15 % in leven ( leven ?? die hebben ze me in 1995 al afgepakt ik ben nu al bijna 24 jaar bezig om mijn leven terug te krijgen maar door het wachten wanneer Stroomopwaarts nu eindelijk eens wat gaan doen in 24 jaar blijft het zo lang duren

beloftes maakt schuld ook bij stroomopwaarts , maar steeds te horen krijgen we kunnen niets doen ......... ( hier zijn zelf al mensen ontslagen in 2013)maar iets er tegen overzetten not dus in gelijk gesteld zijn na 23 jaar vernederd te zijn geweest,) wie is nou de gehandicapte , als je niets kunt zo als ze zelf al 23 jaar zeggen dan is in mijn ogen toch dat ze zwaar gehandicapt zijn ... maar dat willen ze niet horen , want dan ben je weer te bijdehand , ja ik heb mijn hersens gekregen om te gebruiken , en wie wil zoekt een oplossing wie niet wil een reden , en het is altijd een rede waarom ze bij Stroomopwaarts niets willen doen , dit is in mijn ogen nog eens werkweigering , maar ze mogen gewoon blijven werken , moet ik eens zeggen dat ik 1 dag geen zin heb dan word je naar een WSW bedrijf gestuurd en mogen ze je 23 jaar lang vernederen en zwaar onderbetalen , en zo gaat het er dus aan toe bij stroomopwaarts

na 23 jaar mag ik toch wel spreken van ervaringsdeskundige van Werken in de WSW en dat nog maar tegen een loon van nog geen 1500 euro per maand dit 23 jaar lang terwijl op loonwijzer ik allang op 3000 had moeten zitten ( zonder ervaring en alleen mijn gewerkte jaren ) hoe bedoel je mensen klein houden .... Ja dit wel op MBO 2 niveau en niet zo als Stroomopwaarts mij betaald LBO

Ik zit er ook aan te denken om ze in gebreken te stellen van 23 jaar wanbeleid , Maar ik wil hier nog mee wachten omdat ik geen zin heb in weer jaren lang te wachten op mijn geld .. ( de bewijzen zijn er al )dus hoop dat het bij de WSW bedrijf nu eens iemand eens echt stappen gaat zetten om de beloftes die gemaakt zijn in te gaan lossen ... en de mensen die het gedaan hebben te ontstaan , maar dat zal moeilijk gaan dan blijven er geen JC en Werkleiding over want allemaal hebben ze bloed aan hun handen ( het is nu zaterdag avond , en ben zo als gewoonlijk weer bezig met problemen proberen optelossen die stroomopwaarts allang hadden moeten oplossen , en zo ben ik dus al 23 jaar verder .. geen min dat ik niet aan het bedrijf denk en de angst heb en boosheid en ook veel huilbuien en nachtmerries en heel erg gevoelig voor veel dingen , ik krijg al paniek aanvallen als iemand mijn naam noemt , omdat ik dan bang bent om weer verwijten te krijgen of negatieve dingen te horen .. maar Ik geeft niet op wnat ik weet dat ik in mijn rechtsstaat en het ook zal krijgen waar ook vele andere die dit ,mee maken ook hun recht zullen krijgen , nee ik laat me niet monddood maken , klachten indienen bij stroomopwaarts of andere instanties blijven onbeantwoord dus het is geen zo als Curfs. in 2016 schre3ef dat het door de reorganisatie komt , nee dit is puur wanbeleid om alles in de doofpot te behouden , en ze doen aan zelf verrijking , want zo werk het al tijd bij de WSW niet alleen bij stroomopwaarts maar bij heel veel WSW bedrijven .. over dezelfde klachten .... ligt de fout dan bij de Client of is het WSW beleid gewoon door en door verrot en worden duizenden mensen hun leven verwoest door dit beleid ..... mensen negatief wegzetten om er zelf beter van te wordne is strafbaar volgens de Wet ( Laster) maar bij de WSW is dit nooit een probleem geweest , net zo als PSA ( ARBO) waar nog nooit iets mee gedaan word .... en dus ook strafbaar is en mensen hier een behoorlijke schade vergoeding kunnen krijgen ( maar daar willen ze bij stroomopwaarts ook niets van weten , wetten en regels gelden alleen maar voor ons , maar niet voor hun ..

fijne avond en hopelijk nu eens op beterschap en hopelijk kan ik dit jaar mijn leven weer beginnen met opbouwen wat ik al 23 jaar niet kan , want ik ben de wanhoop nabij

Rio beige Oxford 39 damesschoenen4170102 mocassin Beira SzVpqUGLMDoor: RAVW Op:

Laat een reactie achter

Naam: 3zilver Revolution Nike Dames Sneakermaat 4 8OkXn0Pw
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegenSillian Boot Black Fashion Clarks Dames Tana Synt 0yvNwOm8nP
Signtech Graphics PooleDorset Gedrukte Kleding Gedrukte Kleding Signtech cARS3q54jL

Sillian Boot Black Fashion Clarks Dames Tana Synt 0yvNwOm8nP

Sillian Boot Black Fashion Clarks Dames Tana Synt 0yvNwOm8nP Sillian Boot Black Fashion Clarks Dames Tana Synt 0yvNwOm8nP

Babymeisje Pinterest Babymeisje Corduroy Rok Carter's Corduroy CthsxQrdB
Sillian Boot Black Fashion Clarks Dames Tana Synt 0yvNwOm8nP